Odwiedziło nas

Dziś52
W tym tygodniu831
Od otwarcia strony595091

 
 
 
Informacja - Dowody osobiste

         Urząd Gminy w Charsznicy informuje, że posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymienić ten dokument w razie:

- zminay danych, które zamieszcza się w dowodzie osobistym - wniosek o wymiane dowodu osobistego należy złożyć w terminie 14 dni od daty zminay(dla obywateli polskich przebywajacych za granica kraju termin ten wynosi 3 miesiace)

- zgubienia, kradzieży , uszkodzenia dowodu osobistego lub zaistnienia innej okoliczności utrudniającej ustalenie tożsamości, - wniosek o wymiane dowodu osobistego należ złożyć NIEZWŁOCZNIE

 wiecej informacji w dalszej części 

W przypadku nie złożenia wniosku o wymianę dowodu osobistego z przyczyn wymienionych powyżej dowód ten podlega UNIEWAŻNIENIU:

- po upływie 3 miesięcy od daty zmiany danych zamieszczonych w dowodzie osobistym (w przypadku obywateli polskich przebywających za granicą termin ten wyniosi 4 miesiące)

- z dniem zawiadomienia o jego utracie, zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego dowodu osobistego

- z dniem upływu ważności dowodu osobistego

 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys