Odwiedziło nas

Dziś52
W tym tygodniu831
Od otwarcia strony595091

 
 
 
Informacja ws. przetargów

 

            Dostaliśmy informacje na temat przetargów, które odbyły się ostatnio w naszej Gminie.

W dalszej częsci artykułu możecie Państwo przeczytać na temat realizacji takich projektów:

Odbudowa drogi giminnej Swojczany- Ścięgna -etap drugi.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.Budowa budynku wielofunkcyjnego szansą wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Charsznica

   

 

  •                W dniu 18.03.2010 odbył się przetarg na zadnie pn. Odbudowa drogi gminnej Swojczany- Ścięgna" - drugi etap. Do postępowania przetargowego przystąpiły 3 firmy.Najkorzystniejszą ofertę przedstawił PRID Miechów za kwotę 102.139.62 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z MSWiA w 80%. Odbudowa tej drogi udogodni mieszkańcom Swojczan oraz okolicznych miejscowości przejazd a tym samym poprawi komunikację w naszej gminie.Termin wykonania zadania - 30.08.2010r.  •                  W dniu 24.03.2010r. w Urzędzie Gminy w Charsznicy odbył się przetarg na zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Charsznica Na przetarg złożono 6 ofert z których najniższa oferta opiewała się na kwotę 7.216.821.94 zł a oferta z najwyższą ceną 12.625.082,67 zł Zadanie obejmuję budowę sieci kanalizacji o łącznej długości 17.063 mb. i 413 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.Dnia 19.04.2010r. została podpisana umowa na wykonanie robót z Zakładem Usług Wod-kan c.o. i gaz Pan Piotr Sajdak z Charsznicy, który zaoferował najniższą cenę za wykonanie zadania.Projekt otrzymał dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 2.968.637,00 zł.

 

 

  •                  14.04.2010r. odbył się przetarg na zadanie pn. Budowa budynku wielofunkcyjnego szansą wzrostu aktywizacji społecznej mieszkańców Gminy Charsznica. Projekt będzie dofinansowany z Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Schemat 6.2.B Infrastruktura społeczna, w tym edukacyjna i sportowa w 70% W wyniku realizacji projektu powstanie budynek wielofunkcyjny o powierzchni użytkowej 390,07 m2, będący obiektem niepodpiwniczonym, dwukondygnacyjnym, zaprojektowanym na rzucie prostokąta o szerokości 9,19m i długości 25,09m.  Dzięki realizacji projektu w pobliżu Urzędu Gminy powstanie wyodrębnione i wielofunkcyjne centrum administracyjno-użytkowe, do którego łatwo będzie dotrzeć ze wszystkich sołectw.

Na parterze budynku zlokalizowane zostaną:
-punkt doradztwa zawodowego,
-punkt interwencji kryzysowej,
-punkt konsultacyjno-informacyjny,
-pomieszczenie dla Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Muzeum Kapuściane

Na piętrze znajdować się będą:

- świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży,
-centrm kształcenia na odległość.

Koszt zadania to około 1.000.000,00 zł. Termin realizacji - 30.06.2011r.

 

 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys