Odwiedziło nas

Dziś51
W tym tygodniu830
Od otwarcia strony595090

 
 
 
Podsumowanie kadencji Wójta i Rady Gminy
             We wtorek dziewiątego listopada 2010r, o godzinie 15.00 w remizie OSP Miechów-Charsznica odbyła się ostatnia sesja Rady Gminy. Nadszedł czas podsumowań i rozliczeń władz z działalności za minioną czteroletnią kadencję.Informacje na temat zrealizowanych zadań znajdują się w dalszej częsci artykułu, zapraszamy także na krótką wideorelacje.

 

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY CHARSZNICA

Dobiega końca kadencja 2006-2010 Rady Gminy i Wójta. Nadszedł czas podsumowań i rozliczeń władz naszej Gminy z działalności za minioną czteroletnią kadencję.

 

 Władze Gminy Charsznica
Wójt Gminy
-
Jan Żebrak
Sekretarz Grniny-
Barbara Beliczyńska
Skarbnik Grniny-

Stanisława Bogusz

 

 Radni Rady Gminy Charsznica

Przewodniczący Rady Andrzej Pietrzyk - Swojczany, Dąbrowiec
Z-ca PrzewodniczącegoJózef Maj- Swojczany, Dąbrowiec
Z-ca PrzewodniczącegoStanisław Konieczny - Jelcza
Radny -Adam Nowak- Charsznica,U. Kolonia
Radny -Grzegorz Uchto- Chodów, Chodowiec
Radny -Katarzyna Wrzesień- Miechów-Charsznica,Ciszo wice,Szarkówka
Radny -Dorota Kurczych- Miechów-Charsznica,Ciszowice,Szarkówka
Radny -Janusz Jędrzejczyk- Miechów-Charsznica,Ciszowice,Szarkówka
Radny -Ryszard Kopeć- Miechów-Charsznica,Ciszowice,Szarkówka
Radny -Tadeusz Perek- Witowice
Radny -Tomasz Czerwik- Tczyca, Wierzbie
Radny -Jarosław Popiel- Tczyca, Wierzbie
Radny -Adam Żelazny- Podlesice
Radny -Zdzisław Uchto- Uniejów Rędziny,Uniejów Parcela
Radny -Jan Czarny- Pogwizdów,Marcinkowice

                 Działania władz Gminy Charsznica były nakierowane na pozyskanie dotacji z UE i krajowych. Budżety Gmin są zbyt małe aby realizować wielkie inwestycje, zatem należy skupić uwagę na pozyskiwaniu maksymalnych dotacji z zewnątrz. Aby tak się stało należy Egggotować bardzo dobre wnioski do pozyskania dotacji. To nam się udało, wszystkie nasze wnioski składane do różnych instytucji zostały pozytywnie ocenione i przyznane zostały Nam duże pieniądze.
                Wystarczy dać następujące porównanie; przydomowa oczyszczalnia ścieków kosztuje 12tys.zł. natomiast średni podatek z gospodarstwa domowego to około 300zł na rok.
                Widać więc, że trzeba szukać dużych pieniędzy, bo nie tylko oczyszczalnie przydomowe były robione.
Z satysfakcją przedstawiam zrealizowane inwestycje za ostatnie cztery lata.

Drogi:
 
Powiatowa Podmiejska Wola - Jelcza - asfalt o dł. 1 l,398km, chodniki, wartość całkowita  7.088.933,23zł.
środki Gminy  - 1.417.786,64, środki Powiatu -1.417.786,64, środki UE - 4.253.359,95
Powiatowa Charsznica - Kępie - asfalt o dł. 6,084km, wartość całkowita       2.672.898,00zł.
środki Gminy - 668.224,00,     środki Powiatu - 668.224,00, środki UE -1.336.449,00 

Drogi gminne
Wartość całkowita
Środki GminyDotacja
Dokończenie przebudowy dróg gminnych 37 odc.dróg o dł.ok.30km2.259.651,85338.947,781.920.704,07 ZPORR
Droga dojazdowa do gruntów rolnych Tczyca Ciołkowiec114.148,0865.088,08

49.060,00 FOGR

Wykonanie drogi Tczyca Bogusz - zarównanie wąwozu,utwardzenie kamieniem

6 000,006 000,00 
Remont mostu w Jelczy67006700 
Remont drogi dojazdowej Ciszowice-Witowice134.283,2767.733,27

66.550,00 FOGR

Remont drogi dojazdowej Chodów170.504,03 

85.000,00 FOGR

Odbudowa drogi Swojczany-Ścięgna125.000,00125.000,00100.000,00

Remont dróg dojazdowych:

Swojczany

Jelcza

Wierzbie

85.878,85

69.315,45 62.618,94

140.813,24

77.000,00FOGR

Remont drogi dojazdowej Zakopane - Uniejów Rędziny141.450,02107.150,0234.300,00 FOGR
Odbudowa drogi Swojczany-Scięgna102.139,6220.428,6281.711,00 MSWiA
Remont dróg dojazdowych do pól kamieniem— bardzo wiele dróg w całej Gminie216.165,56216.165,56 
Cieki wodne, rowy177.031,32177.031,32 
Zimowe utrzymanie dróg110.863,25110.863,25 

 


Parkingi:
 Chodów cmentarz
-
104.285,77   
 OSP Chodów-
73.242,25   
 OSP Szarkówka
-
 9.075,48   
 kościół Chodów 
-
 67.116,74
 kościół U.Parcela-
 50.000,00
 plac ul.Żarnowiecka-
 30.105,09
 cmentarz Tczyca-
 97.391,14
 
Boiska,korty
Budowa boisk Orlik 2012
1.518.242,99
837.471.49
  666.000,00 UM, MSiT
Budowa boiska sportowego w Szarkówce 28.166,54 28.166,54     
Budowa boiska w Uniejowie Rędzinach 86.483,72 49.150,39 112.000,00 LEADER PLUS
Budowa boiska w Uniejowie Parceli 86.293,52 48.960,19   
Budowa boiska w Podłesicach 95.457,80 58.124,46   
Kompleks rekreacyjno -sportowy w Chasrsznicy /kort, plac zabaw/ 
 494.966,74196.305,74 298.661,00 PROW
ORLIK PLUS (stadion) SPARTAK - trybuny, oświetlenie, kolektory słoneczne, termomodernizacja budynku, chodniki. 346.095,43250.932,43

60.163,00 WFOŚiGW   35.000,00 UM Kraków

Linia energetyczna na ORKIKU 2012 27.440,0 27.440,00 
 
Służba zdrowia

Montaż dźwigu osobowego dla PZOZ w Charsznicy

Dofinansowanie zakupu aparatu USG

Zakup kotła co dla Ośrodka Zdrowia w Tczycy

103.084,78

70.000,00

13.000,00

51.542,39

70.000,00

13.000,00

 51.542,39 PFRON
Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Jelczy745.771,13193.599,13 552.172,00 UW Kraków

               
Kościoły
Kościoły Uniejów Parcela    
Konserwacja zabytkowej rzeźby „Pieta"
43.500,00
   30.000,00 UM Kraków
Konserwacja zabytkowego obrazu „Uczta Baltazara"38.000,00   23.200,00 UM Kraków
Opracowanie projektu budowlanego „Renowacja i konserwacja zabytkowego kościoła"24.400,0018.300,00
   6.100,00 Parafia
Parking z kostki brukowej50.000,0050.000,00 
 
Chodów - parkingi asfaltowe przy cmentarzu i przy kościele - 171.402,53
Miechów-Charszniea - parking z kamienia przy cmentarzu,
Tczyca - 2 przydomowe oczyszczalnie ścieków, parking przy cmentarzu - 97.391,14
            - złożony wniosek o dofinansowanie wyposażenia orkiestry na kwotę - 34.980,00

Dokończenie gazyfikacji 8 wiosek - Witowice, Chodów, Chodowiec, Charsznica Wieś, U.Parcla, U .Rędziny, Uniejów Kolonia, Swojczany.
Wartość całkowita    - 3.088.830,59
dotacja ZG Kielce    - 1.732.990,48   środki Gminy     - 1.355.840,11

Gospodarka wodno-ś ciekowa
Budowa Sieci Kanalizacji Sanitarnej Chodów-Uniejów Kolonia oraz 413 przydomowych oczyszczalni ścieków w 12-tu msc. Gminy 
2.465.879,26
444.666,76
2.021.212,50/ Pożyczka z WFOŚiGW
Budowa sieci kanalizacyjnej - ul. Górna 103.734,00103.734,00 
Zakup ciągnika i beczki asenizacyjnej 176.900,00 68.150,00108.750,00 PROW
Zakup sterowników do oczyszczalni ścieków  19.956,76 19.956,76 
Zakup systemu sterowania pomp dla U. Rędzin 1.06.710 1.06.710 
Zakup samochodu dla ZUK
       19.000 19.000 
Wymiana sieci wodociągowej w Swojczanach 184.793,39
 184.793,39
 
Zakup ciągnika na potrzeby usług komunalnych 35.000.00 35.000.00 
Zakup dyfuzorów do oczyszczalni ścieków 29.890,00 29.890,00 
Budowa kanalizacji Chodów 40.903,00 40.903,00 
Budowa sieci kanalizacji ul. Miechowska 14.418,57 14.418,57 
 
Oświata
Przebudowa kotłowni dla SP Swojczany 
 180.797,30
   80.797,30
 100.000,00 MENiS
Kompleksowa przebudowa SP Pogwizdów
 954.631,11 542.631,11 412.000,00 MENiS
Remont i wyposażenie,stołówka SP Charsznica 490.556,00 490.556,00 
Remont i wyposażenie SP Tczyca 189.395,00 189.395,00 
Remont i wyposażenie SP Swojczny 107.583,00 107.583,00 
Remont i wyposażenie SP Pogwizdów 214.999,00 214.999,00 
Remont i wyposażenie Przedszkola  47.762,00   47.762,00 
 
OSP
Parking OSP Chodów
 73.242,25  73.245,25 
Wyposażenie orkiestry Chodów- złożony wniosek 34.800,00 10.440,00 24.360,00
Parking OSP Szarkówka
   9.075,48   9,075,48 
Projekt i modernizacja budynku OSP Tczyca341.914,99 291.914,9950.000,00 UM Kraków
Wyposażenie świetlicy w OSP Tczyca- złożony wniosek
 35.750,00 10.751,00 24.999,00
Termomodernizacja budynku OSP Charsznica
 50.000,00  50.000,00 UM Kraków
Zakup samochodu OSP Marcinkowice 14.399,87 14.399,87 
Budowa budynku wielofunkcyjnego przy OSP w Charsznicy 1.029.566,65  307.772,00 718.134,65 MRPO
Adaptacja istniejącego budynku OSP na potrzeby świetlicy wiejskiej w Podlesicach 535.000,00
 273.603,10 261.396,90 PROW
Zakup samochodu dla OSP Wierzbie 16.000,00  16.000,00 
Remont świetlicy w OSP Jelcza - złożony wniosek 36.906,96 10.907,96 24.999,00
 
       Prowadzono promocję Gminy Charsznica poprzez organizację Dni Kapusty, udział w imprezach promocyjnych Urzędu Marszałkowskiego. Współpracowano z Gminami z zagranicy co zaowocowało wymianę młodzieży z Węgrami i Ukrainą. Zorganizowano wyjazdy dla młodzieży szkolnej - wycieczki krajowe i zagraniczne i zielone szkoły na które pozyskano dotację z Programu Integracji Społecznej -
       Mamy świadomość, że nie wszystkie potrzeby społeczne zostały zaspokojone, że wiele inwestycji powinno być w najbliższych latach zrealizowane. Dlatego przygotowano niezbędną dokumentację na następujące inwestycje: 
— W  II etap budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -   165 sztuk,
— Zagospodarowanie Centrum Charsznicy,
— Drogi powiatowe - dokończenie asfaltowania,
— Boiska sportowe - szkoła Tczyca, szkoła Pogwizdów, place zabaw, <^   Remonty remiz OSP,
— Rozbudowa Domu Pomocy Społecznej,
— Instalacja kolektorów słonecznych,
— Pomoc przy remoncie Zabytkowego Kościoła w Uniejowie Parceli,
— Rozbudowa przedszkola,
— Rowy, cieki wodne.
Realizacja powyższych lub innych inwestycji uzależniona będzie od woli mieszkańców Gminy Charsznica.
 
Wójt Gminy Charsznica - JAN ŻEBRAK
 

 

 

 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys