Odwiedziło nas

Dziś51
W tym tygodniu830
Od otwarcia strony595090

 
 
 
I Sesja Rady Gminy już za nami
             W czwartek 2 grudnia odbyła się I Sesja Rady Gminy Charsznica. Było ślubowanie radnych, wybrano przewodniczącego i jego zastępców oraz powołano stałe komisje rady i ich członków. Sesję punktualnie o 10.00 rozpoczął najstarszy radny nowej kadencji p. Józef Maj, ale tylko do czasu wyboru przewodniczącego.

              Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni złożyli ślubowanie.Ślubowanie odbywa się w ten sposób, że po odczytaniu roty wywołani kolejno radni powstają i wypowiadają słowo „ślubuję” mogli również  dołożyć zdanie: „Tak mi dopomóż Bóg”.Podczas pierwszego spotkania radni VI kadencji w głosowaniu tajnym wybrali na Przewodniczącego - Andrzeja Pietrzyka, a na jego zastępców Grzegorza Uchto oraz Zdzisława Uchto.

W głosowaniu jawnym powołano 5 stałych komisji o następujących składach :

  • 1)    Komisja Rewizyjna:

      a) Żelazny Adam - przewodniczący
      b) Czerwik Tomasz
      c) Czarny Jan
      d) Syguła Piotr

  • 2)    Komisja Gospodarki Finansowej, Planowania i Rozwoju Gospodarczego:

      a)    Jędrzejczyk Janusz – przewodniczący
      b)    Konieczny Stanisław
      c)    Uchto Grzegorz

  • 3)    Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

      a)    Kurczych Dorota - przewodnicząca
      b)    Maj Józef
      c)    Górecki Antoni
      d)    Czarny Jan
      e)    Syguła Piotr

  • 4)    Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej:

     a)    Konieczny Stanisław - przewodniczący
     b)    Nowak Adam
     c)    Uchto Zdzisław

  • 5)    Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:    

     a)    Maj Józef - przewodniczący
     b)    Szarek Beata
     c)    Kubit Szymon

 Porządek obrad:

1.Otwarcie I sesji.
2.Złożenie ślubowania przez radnych.
3.Wybór Przewodniczącego Rady VI kadencji:
    a)zgłaszanie kandydatów,
    b)wybór komisji skrutacyjnej,
    c)przeprowadzenie głosowania,
4.Przejęcie prowadzenia obrad przez Przewodniczącego.
5.Wybór wiceprzewodniczących Rady:
    a)zgłaszanie kandydatów,
    b)wybór komisji skrutacyjnej,
    c)przeprowadzenie głosowania,
6.Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy - podjęcie uchwały.
7.Powołanie Komisji Rewizyjnej oraz Stałych Komisji Rady Gminy Charsznica, ustalenie składów osobowych - podjęcie uchwały.
8.Ustalenie wysokości diet dla radnych oraz zasada ich wypłacania - podjęcie uchwały.
9.Zamknięcie obrad I sesji.


 
 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys