Odwiedziło nas

Dziś57
W tym tygodniu836
Od otwarcia strony595096

 
 
 
XII Gminny Przegląd Grup Kolędniczych i Jasełkowych
                  W imieniu Organizatorów XII Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych i Jasełkowych mamy zaszczyt zaprosić  Państwa na coroczne spotkanie w tradycji kolędowania dn. 20 stycznia 2011r. od godz. 10:00 w remizie OSP w Charsznicy Organizatorzy mają nadzieję, że idea tego Przeglądu jest również bliska Państwu i zechcecie go Państwo wesprzeć bezpośrednim swoim udziałem oraz zaangażowaniem w rozpropagowanie naszego przedsięwzięcia
XII  GMINNY  PRZEGLĄD
GRUP  KOLĘDNICZYCH  I JASEŁKOWYCH’ Charsznica 2011
pod patronatem honorowym Rady Gminy i Wójta Gminy Charsznica

    R  E  G  U  L  A  M  I  N

ORGANIZATORZY

•    Gminy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Charsznicy
•    Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Charsznicy                             
•    Ochotnicza Straż Pożarna w Charsznicy
•    Gminny Ośrodek Kultury w Charsznicy

CEL PRZEGLĄDU

•    kontynuowanie tradycji ludowego kolędowania oraz popularyzacja wśród społeczności lokalnej
•    pobudzanie aktywności młodego pokolenia związanej z przeżywaniem misterium  Świąt Bożego Narodzenia
•    dokumentowanie i rejestracja ginących form kultury ludowej

CZAS I MIEJSCE
•    20 stycznia 2011r.  od godz. 10:00
•    remiza OSP w Charsznicy

WARUNKI UCZESTNICTWA
Przegląd odbędzie się w 3. kategoriach :
•    autentycznych form kolędowania (herody, chodzenie z gwiazdą, turoniem itp.) odzwierciedlających tradycje kolędowania regionu; dopuszczalny jest  wyłącznie udział chłopców lub mężczyzn
•    autentycznych jasełek
•    stylizowanych grup kolędniczych i jasełkowych
Każdą placówkę reprezentować może tylko 1. grupa kolędnicza.  Czas występu 1. grupy nie może przekroczyć 15 min. Dopuszcza się udział w Przeglądzie zespołów pozaszkolnych oraz gościnnie występujących  grup z gmin ościennych.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
Oceny programów dokona honorowe Jury biorąc pod uwagę wierność z lokalną tradycją, oryginalność strojów, dobór repertuaru, czytelność i poziom prezentacji, sposób kreowania postaci charakterystycznych, ogólne wrażenie artystyczne. Wszystkie grupy otrzymają dyplomy i upominki. Nie wyklucza się dodatkowych nagród - niespodzianek  dla najlepszych grup z poszczególnych kategorii.
 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys