Odwiedziło nas

Dziś226
W tym tygodniu1154
Od otwarcia strony721278

 
 
 
Gospodarka

 

Nasze ,,Zielone Złoto" - Kapusta

              Dobry klimat dla inwestorów, aktywność władz samorządowych jak też instytucji promujących i wspomagających działalność gospodarczą - to główne czynniki towarzyszące stałemu rozwojowi gospodarczemu naszej gminy.
    Rolniczy charakter terenu sprzyja wspieraniu produkcji rolnej, w której dominuje kapusta obok innych warzyw, jak : marchew, ogórki, pietruszka, seler. Na szczególne podkreślenie zasługuje tu połączenie tradycji z nowoczesnością. Naszym rolnikom doświadczenia rodziców, jak też „nowinki” ze świata nauki nie są obce. Aktywnie uczestniczą w systematycznych szkoleniach prowadzonych przez wyspecjalizowane placówki naukowe.
    Ludności naszej gminy służy wiele placówek usługowo - handlowych, są to sklepy, bary, restauracja, hotel, zakłady usług bytowych i rzemiosła.   Większość z nich zlokalizowana jest na terenie sołectwa M - Charsznica.
    Posiadamy wolne tereny pod inwestycje, gwarantujemy:

  • dobrą komunikację drogową jak też kolejową,
  • łatwy dostęp do mediów ( sieć wodociągowa, kanalizacyjna, energetyczna, telefoniczna,gazowa)
  • lokalne ulgi dla inwestorów.

Występuje tu typ krajobrazu lessowego, który łagodzi formę wierzchnią wzgórz.

Morfologia terenu gminy jest urozmaicona. Wzgórza są tu rozległe, płaskie lub kopulaste, wydłużone na ogół z południowego zachodu na południowy wschód albo o przebiegu zbliżonym do równoleżnikowego. Najniższy punkt występuje we wsi Jelcza i wynosi 292m. n.p.m. Najwyższe wzniesienie jest we wsi Uniejów Rędziny wynosi 405m. n.p.m.

Wyróżnia się następujące formy terenu:

Tereny równe - zaliczone zostały tu wszystkie obszary o nachyleniu poniżej 2°. Tereny te pokryte są utworami lessowymi, na których wykształciły się gleby typu brunatnego  pseudobielicowe, a na niewielkich obszarach czarnoziemy. Korzystne położenie sprzyja powstawaniu głębokich gleb o dobrze wykształconym profilu.

Współczesne terasy dolin ścieków wodnych - (terasy rzek Szreniawy i Uniejówki) - zajęte zostały przez użytki zielone, dna dolin nieckowatych występują we wszystkich wsiach gminy, zbudowane są z utworów deluwialnych - na mytych przez wody spływające ze stoków, tarasy zbudowane są z utworów aluwialno - deluwialnych o składzie mechanicznym pyłu zwykłego i liściastego torfu.

Tereny stokowe - o nachyleniu 2° - 6°. Cechą charakterystyczną tych terenów jest to, że gleby podlegają procesom erozyjnym w większym lub mniejszym stopniu w zależności od nachylenia. Stoki te są utworami lessowymi.

 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys