Odwiedziło nas

Dziś54
W tym tygodniu833
Od otwarcia strony595093

 
 
 
UWIERZ W SIEBIE
                   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miechowie – Charsznicy 18 grudnia 2012r. kończy kolejny etap realizacji projektu pt: "Uwierz w siebie", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach podziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w którym ze wsparcia, tylko w ostatnim roku skorzystało 26 beneficjentów oraz środowisko lokalne Gminy Charsznica. Począwszy od 2008r. ze wsparcia organizowanego w ramach realizacji projektu „Uwierz w siebie” skorzystało w sumie 136 beneficjentów

                 Projekt kierowany był do mieszkańców Gminy Charsznica zagrożonych wykluczeniem społecznym, w wieku 15 – 64 lata, będących jednocześnie bezrobotnymi, nieaktywnymi zawodowo, zatrudnionymi; korzystającymi z usług pomocy społecznej. W ramach udzielanego wsparcia beneficjenci i wszyscy mieszkańcy Gminy Charsznica mogli skorzystać z bezpłatnego doradztwa zawodowego, prawnego i psychologicznego, mającego na celu wzrost umiejętności społeczno – zawodowych. Dodatkowo w 2012r. 9 beneficjentów projektu, po uprzednim zawarciu kontraktów socjalnych, podniosło kompetencje zawodowe odbywając indywidualnie, wybrany przez siebie, bezpłatne kursy zawodowe: medyczny – 1 BO, księgowy – 1 BO, opiekun osób starszych – 5
BO, kontynuowany jest kurs spawacza metodą MIG i MAG – 1 BO oraz kurs prawa jazdy kat. B – 5 BO.              

            W czerwcu oprócz uroczystej inauguracji projektu, na którą zaproszono gminne władze samorządowe i lokalną prasę. Począwszy od miesiąca marca (zakończenie rekrutacji beneficjentów), do końca roku kalendarzowego, dzieciom uczestników projektu finansowano dożywianie w szkole. Cały rok wspierano również funkcjonowanie Centrum Aktywności Lokalnej w Tczycy, zapewniając mieszkańcom stały dostęp do internetu oraz udostępniając możliwość kserowania i drukowania dokumentów. Utworzenie CAL w 2008r., ze środków projektu „Uwierz w siebie” umożliwiło stworzenie dzieciom i młodzieży stałego miejsca spotkań. CAL pełni funkcję edukacyjno – integracyjną.

               Dzięki przystąpieniu Gminy Charsznica do realizacji projektu systemowego mieszkańcom gminy dano szansę podniesienia kwalifikacji zawodowych, wzmocnienia integracji społecznej oraz nabycia i wzrostu zdolności społecznych. W 2011r. z pozyskanych środków europejskich, GOPS doposażył biuro projektu w ławeczkę, stolik i krzesła dla interesantów, na których można spokojnie wypełnić dokumenty oraz spocząć czekając na załatwienie. Zakupiono również aparat fotograficzny dokumentujący działania projektowe oraz kserokopiarkę. Środki unijne pozwalają na kontynuację etatów dla pracowników socjalnych zatrudnionych w ramach realizacji projektu (1,5 etatu) zbliżając tym samym do spełnienia wymogów formalnych i ustawowych.

              Przez cały okres realizacji projektu odbywały się działania informacyjno – promocyjne polegające na rozwieszaniu plakatów i zostawianiu ulotek w miejscach publicznych.

        18 grudnia 2012r. o godzinie 14.00 w Remizie OSP Charsznica odbędzie się uroczystość podsumowująca, na którą zaproszono beneficjentów projektu wraz z rodzinami, pracowników biura projektu, władze samorządowe gminy oraz lokalną prasę. Spotkanie z uwagi na zbliżające się Święta Bożegonarodzenia będzie miało charakter wigilijny. Zaproszeni goście spożyją wspólnie posiłek, podzielą się wrażeniami z uczestnictwa w projekcie, a dla osób, które uczestniczyły w organizowanych kursach zawodowych i z sukcesem je ukończyły będą wręczane certyfikaty ukończenia szkoleń i nabycia kwalifikacji.

             Pracownicy biura projektu serdecznie zapraszają wszystkich mieszkańców Gminy Charsznica zainteresowanych wzięciem udziału w kolejnych latach w projekcie do zgłoszenia się w pierwszych 3 miesiącach 2013r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Miechowie – Charsznicy.

 

 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys