Odwiedziło nas

Dziś214
W tym tygodniu1142
Od otwarcia strony721266

 
 
 
Gminny Ośrodek Kultury
 

(pierwsze piętro)
 
ul. Kolejowa 20
32-250-Charsznica

tel.: 041 383 61 10 wewn. 20
fax: 041 383 62 40
e-mail: Ten adres email jest ukrywany przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć

NIP: 659-14-19-158
REGON: 290016074
PKD: 9004Z

Nr konta:
BS Wolbrom O/Charsznica
21 84500005 0030 0383 2803 0001
 
 
              Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy określa statut,  a ponadto wynika  z ogólnej polityki kulturalnej państwa, istniejących tradycji, trendów współczesnej cywilizacji i  przeobrażeń kulturowych oraz potrzeb środowiska. Poza działalnością merytoryczną GOK prowadzi szeroką działalność promocyjną służącą umacnianiu statusu niezbędnego w tworzeniu bazy do wszelkich działań w zakresie upowszechniania kultury. Gromadzi  i dokumentuje okruchy lokalnej tradycji i historii, utrzymuje kontakt  ze środowiskiem kombatanckim, dawnymi właścicielami ziemskimi, historykami, kolekcjonerami oraz elitą kulturalną i polityczną wywodzącą się z charsznickiej ziemi. Ze zgromadzonych tu  kostiumów ludowych, ubiorów scenicznych oraz sprzętu nagłaśniającego, oświetleniowego i instrumentów muzycznych korzystają instytucje, placówki oświatowe i zespoły z terenu gminy oraz osoby prywatne. GOK gromadzi i udostępnia materiały repertuarowe, opracowania, wspomnienia, teksty  źródłowe itp. dotyczące terenu gminy.
              Przy GOK działa też orkiestra dęta „Tempo”. GOK skupia wokół siebie wszystkich "nawiedzonych" i "popaprańców", korzystając z ich zapału oraz nieskończonych możliwości. Nie bez znaczenia są również dodatkowe środki, jakie wpływają z darowizn na rzecz kultury od różnych instytucji i osób prywatnych. Dobrze układa się współpraca na linii: Rada Gminy  Urząd Gminy - GOK – szkoły i placówki oświatowe. Najwięcej czasu w GOK poświęca się plastyce obrzędowej i podtrzymywaniu tradycyjnych zwyczajów ludowych. Sztandarowymi imprezami placówki są przeglądy kolędnicze, folklorystyczne i wystawy rękodzieła ludowego pod wspólnym hasłem: "Sztuka sękatych dłoni". Pod egidą ośrodka przeprowadza się również szereg cyklicznych konkursów tematycznych (literackich, ortograficznych, fotograficznych, plastycznych,)   z zakresu ochrony środowiska, stanu zabytków, sztuki ludowej, życia  w trzeźwości itp.
              Liczne są imprezy i zawody sportowe; GOK sprawuje  pieczę  nad halą sportową, kortem tenisowym i placem zabaw. Do dyspozycji mieszkańców jest również nieodpłatna pracownia internetowa z sześcioma stanowiskami. W placówce opracowano m.in. projekt graficzny herbu gminy, historię Charsznicy i przyległych miejscowości od czasów lokacji, książkę na 366 przepisów  z kapusty, rejestr zabytków z programem opieki. Trwają przygotowania do albumowego wydania informatora turystycznego Gminy Charsznica. Jego zadaniem będzie zwiększenie atrakcyjności Charsznicy jako Kapuścianej Stolicy Polski  na lokalnym, krajowym,  a w przyszłości także  na europejskim rynku turystyki kulturowej oraz wskazanie  na zachowane dziedzictwo przyrodniczo-krajobrazowe  i kulturowe gminy. To ułatwienie dostępu do kompleksowej, pełnej informacji o możliwościach skorzystania z usług podmiotów działających w obrębie turystyki wiejskiej, kultury i środowiska przyrodniczego a także powiązaniu tego  dziedzictwa ze sferą gospodarczą.
             Oprócz własnego dorobku GOK stara się umożliwić mieszkańcom i przyjezdnym kontakt  z twórczością sceniczną i muzyką czołowych grup, zespołów, kabaretów z Polski  i zagranicy. Imprezą, którą można zaliczyć do najbardziej kosztownych, ale jednocześnie skupiającą największą ilość mieszkańców, sprzyjającą ich integracji  i rozwijającą poczucie przynależności  do społeczności lokalnej są obchody „Charsznickich Dni Kapusty”. To święto promujące region, łączące edukację z zabawą i możliwością aktywnego spędzenia wolnego czasu, dające sposobność obcowania z tzw. wysoką kulturą oraz bezpośredniego kontaktu producentów rolnychz instytutami i firmami okołorolniczymi. Imprezę wieńczy koronacja nowych kapuścianych władców w asyście dotychczasowych par królewskich  i włodarzy gminy oraz ważnych osobistości świata polityki oraz oficjalnych gości, jak również biznesmenów zagranicznych odwiedzających Gminę Charsznica i podejmujących z nią współpracę gospodarczą.

        

Program ,,Ikonka"
w
Gminnym Osrodku Kultury
                     
 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys