Odwiedziło nas

Dzi¶20
W tym tygodniu1040
Od otwarcia strony714513

 
 
 
¦DS - Malowanie pomieszczeń
W ¦rodowiskowym Domu Samopomocy w Jelczy na przełomie listopada i grudnia 2015 roku przeprowadzono prace zwi±zane z malowaniem pomieszczeń, w których prowadzone s± zajęcia z Uczestnikami.  
Prace remontowe objęły:
- pracownię kulinarn± i gospodarstwa domowego,
- pracownię informatyczn±,
- pracownię rękodzieła,
- pracownię ogólnorozwojow±,
- pokój wyciszeń oraz korytarz.
Na zrealizowanie zadania przeznaczono ¶rodki finansowe w wysoko¶ci – 13 728,10zł Małopolski Urz±d Wojewódzki w Krakowie dofinansował to zadanie w kwocie – 6 750,00zł.

Głównym celem podjętych działań  było stworzenie przyjemnego miejsca podczas prowadzonej terapii dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz z zaburzeniami psychicznymi będ±cymi Uczestnikami ¦DS. 
Beata Kaczyńska
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys