Odwiedziło nas

Dziś222
W tym tygodniu1150
Od otwarcia strony721274

 
 
 
Sport
SPORT
W GMINIE CHARSZNICA
W LATACH 1938 DO LAT OBECNYCH


1938 r.
Poczesne miejsce w sporcie gminy zajmuje piłka nożna. Stało się to za sprawą Lucjana Cichonia  , który wiosną 1938 roku zgromadził i zachęcił grupę chłopców do uprawiania tej dyscypliny sportu. Jedna z głównych postaci w fazie budowy i rozwoju sekcji piłki nożnej był  Jan Zemłko wzorowy nieprzeciętnie uzdolniony gracz , który w wieku 18 lat ukończył kurs instruktorsko-trenerski i chociaż mieszkał w Sosnowcu  to na stałe związał go sport z Charsznicą.

W tamtych latach w drużynie występowali:
Eugeniusz i Zdzisław  Dudek , K. Jacek , Stefan Uchto ,Leszek Duszyc ,Włodek i Jurek Krzysztofikowie, Jan Cegła ,Stanisław Górniak ,Stanisław i Jan Makowscy ,Lonrad  Micuła ,Henryk Stańczak , Zbigniew Krzyżanowski ,Zdzisław Kantorowicz ,Mieczysław Mroczek ,Edmund Sznajder ,młodszy brat Jana Zemełki ,dojeżdzający z Miechowa Żurek i Ogrodziński ,Lucjan Kwaśny ze Skalbmierza ,Stanisław Derlatko i wielu innych  co do ,których brak dokumentów źródłowych i trudno ich odszukać.
Pierwszy stały zapis to mecz  między  Amatorski Klub Sportowy Charsznica z Klubem Sport Kielce ,gdzie uzyskano wynik  1:1  w 1942 roku.
Lucjan Cichoń

1946 r. 
Rok przełomowy i sporcie ,,wiejskim",10.03.1946 roku na Zjeździe Związku Samopomoc Chłopska postanowiono o założeniu Ludowych Zespołów Sportowych.

1950 r. 
W Charsznicy założono  Ludowy Zespół Sportowy [LZS ]
Założyciele Prezesi  Gminnej Spółdzielni Czesław  Raczyński i Franciszek Cegła przy udziale Powiatowego Zrzeszenia LKS w osobie Stanisława Gołdy.RACZYŃSKI  CZESŁAW
Prezes - 1950-1979r.

Wiceprezes Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska , który w roku 1950 na terenie gminy Charsznic był założycielem Ludowego Zespołu Sportowego z sekcją piłki nożnej a następnie wokół piłki skupiał młodzież organizując dla niej inne sekcje jak np.lekkiej atletyki , siatkówki,tenisa stołowego i inne. Przez okres opd 1950 r do 1979 roku pełni funkcję Prezesa Klubu.Po tym okresie zmożony chorobami pozostawał do końca swojego życia 1993 r ( HONOROWYM PREZESEM ) Niezapomniany społecznik i działacz na rzecz rozwoju sportu wiejskiego .
W 1983 roku wyróżniony odznaką ,,Zasłużony dla Kieleczyzny "
W 1985 roku wyróżniony dyplomem z okazji 35 lecia LZS-u Charsznica.
W 1985 roku w uznaniu zasług w krzewieniu kultury fizycznej i sportu na kieleczyżnie został przez Wojewodę Kieleckiego odznaczony medalem  40 - Lecia PRL.
    O działalności Pana Czesława Raczyńskiego winno się jak najwięcej mówić i przypominać młodzieży , gdyż był to człowiek oddany całym sercem młodzieży i sportowi.

Powstają sekcje:piłki nożnej wokół ,której stworzono pozostałe na potrzeby mieszkańców gminy t.j. siatkówki ,tenisa stołowego,szachów,warcab, piłki ręcznej,lekkiej atletyki ,motorowa,podnoszenia ciężarów . 

Od lewej  Dudek Eugeniusz , Kozioł Henryk ,Cegła Józef  [14 lat ], Cegła Jan [lat 43] Mazurkiewicz J. Cegła Stanisław , Peroń Krzysztof , Sokół Józef,
leżą od lewej Wito Wiesław , Krzciuk Marian.

1950 - 1975 
Ludowy Zespół Sportowy  czynnie uczestniczy w rozgrywkach  prowadzonych przez  pod okręg  olkusko - chrzanowski .Pozostałe sekcje w zespole skupiają  w swoich szeregach  amatorów .

                        
Od lewej: Z .Baradziej ,Z. Sarwa ,M. Włudarski ,
J. Cieślik ,J. Idzik ,St. Żydaczwski ,J. Sokół ,A. Migas ,W. Pietrusiński,
J. Marzec , M. Krzyżanowski.

1975 r.
Podział  administracyjny kraju .Ludowy Zespół Sportowy zostaje z urzędu przeniesiony do byłego województwa kieleckiego. I występuje w grupie II kl.B razem  z Białe Zagłębie Nowiny ,Piaskowianka Piaski , LZS Skroniów , Unia II Sędziszów , LZS Skroniów , Unia II Sędziszów , LZS Działoszyce , Hetman II  Włoszczowa , Nida II Pinczów , Zryw Falniów , Sparta II Kazimierza Wielka . / z  klasy A do klasy Okręgowej  awansuje  Pogoń Miechów , a  klasy C w III  grupach  występują 22 drużyny .

1979 r.
Następuje kolejna zmiana pokolenia w składach drużyny Piłkarskiej LZS,,Spartak’’ W wyniku powołania w 1973 roku Rady Gminnej  Zrzeszenia LZS Charsznica , która między innymi prowadziła grupę ,,CW’’  C- klasy wiejskiej, młodzież z terenu   gminy przychodzi do zespołu . Następnie zmiana całego kierownictwa łącznie z  instruktorem piłki nożnej.


Od lewej M. Maj zam. Witowice, A. Paczyński, L. Małodobry ,L. Byczek ,
M. Wąchała , A. Pietrusiński , W . Długosz.
W dolnym rzędzie W. Szewczyk ,M. Bijak , K. Koszczewa , A . Dudek, A. Nowicki, J. Paczyński , R. Mentel.

Wcześniej drużyny piłkarskie prowadzili:
R. Kubit , Wł.Ogorzałek , Julian Jaśinski

1980 -1981 r.

,, Spartak ‘’ z grupy w składzie ; Partyzant Wodzisław , Olimpia Pawłowice, Start Słupia Jędrzejowska , Piast  Stopnica , Szreniawa Koszyce , Piaskownia Piaski Błyskawica Siedliska z drugiego miejsca  z Partyzantem Wodzisław  awansuje do Klasy  ,, A ‘’ zdobywając  w 14 meczach  , 21 pkt przy stosunku bramek 41-lo. Radość trwała jednak krótko , gdyż w następnym sezonie znów  gramy w grupie Klasy ‘’ B’’. Wracają zawodnicy  po odbytej służbie wojskowej
i sezonie  1984/85. ,,Spartak‘’ awansuje z grupy I z  pierwszego miejsca uzyskując w 20 meczach 34 punkty i stosunek bramek 61: 14 pozostawiając za sobą drużyny Dąb Nagłowice ,Swit Działoszyce , Kolejarza ,Przededworze ,LZS Skroniów ,Szreniawę Koszyce Polanie Pierznica  , Piasta Stopnica, LZS Łęczyn , Partyzanta Wodzisław ,Błyskawicę Siedliska .

1986 r.
 
W wyniku powstania w Ludowym Zespole Sportowym sekcji wyczynowych
w tenisie stołowym , podnoszeniu ciężarów , lekkiej atletyce i oczywiście działającej nadal sekcji piłki nożnej powstała możliwość przekwalifikowania LZS-u na Ludowy Klub Sportowy ,, Spartak ‘’ w Charsznicy .Po opracowaniu statutu , komitet  założycielski złożył  wniosek o przekwalifikowanie  nazwy
z LZS na LKS . Urząd Wojewódzki w Kielcach , Wydział Kultury Fizycznej i Sportu Decyzją Nr. 5/86 z dnia 14.04.1986 roku uzasadniając  aktywną pracą działaczy na rzecz Środowiska oraz podjęcie działalności w sporcie wyczynowym przez były LZS Postanowił wpisać do rejestru stowarzyszeń  Ludowy Klub Sportowy ,,Spartak ‘’ Charsznica pod nr. 96. Przewodniczył Komitetowi założycielskiemu prezes LZS Jerzy Marzec.


Od lewej Borowiecki , A. Borowiecki , A .  Pietrusiński , opiekun  drużyny J. Marzec ,M. Bijak , M. Wąchała , nad stołem J. Mentel i L. Pietrusiński .

1995 r.
Aktywna praca z młodzieżą  nauczycieli Szkoły Podstawowej w Charsznicy , udział w zawodach rejonowych i wojewódzkich , poparcie Wojewódzkiego Zrzeszenia Ludowych Zespołów  Sportowych w Kielcach w osobie urzędującego Przewodniczącego mgr Jerzego Kuli powoduje , że są sprzyjające warunki do Powołania w 1995 roku  Uczniowskiego Ludowego Klubu Sportowego,,Błękitni’’ Z prezesem Krzysztof Bugaj na  czele.

1999r.  
Następuje ponowna zmiana przynależności LKS-u do Związku Sportowego i tak z Kieleckiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Kielcach. Klub zostaje przeniesiony do Krakowskiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Krakowie
i zarejestrowany pod  Nr. 129 z przyjęciem do klasy ,,A ‘’ seniorów grupy I od  cyklu rozgrywkowego 1999/2000 roku. W okresie późnej jesieni zachodzą kolejne zmiany tak zarządu jak również składu w drużynie piłkarskiej. Drużyna w kolejnych latach spada do klasy ,,B’’ a następnie do klasy ,, C’’
Późną jesienią 1999r p. Jerzy Marzec przestał być trenerem i prezesem klubu. Po wyborach nowego zarządu p. Jerzy Marzec otrzymał tytuł Honorowego Prezesa.


Jerzy Marzec - Honorowy Prezes LKS "Spartak"
         (Urodzony 1938r. w Charsznicy)

    Z Ludowymi Zespołami Sportowymi związany jest od 1950 roku jako zawodnik klubi "Spartak" następnie  sędzia piłkarski krakowskiego Kolegium Sędziów a od 1979 roku instruktor p.nożnej, prowadzi drużynę "Spartaka" , kontynując w swojej miejscowości tradycje sportowe z okresu przedwojennego.Do 1999r. był członkiem Rady Wojewódzkiej Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych w Kielcach.
Od 1999 roku po prawie 50 letniej bezpośredniej pracy jest honorowym prezesem LKS "Spartak" w Chrasznicy.
W roku 1973 zostają powołane Rady Gminne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.Od początku zostaje wybrany przewodniczącym Rady.Na terenie całej gminy Charsznica zostaje zorganizowanych 12 ogniw LZS, które ściśle współpracują z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi.Popularny staje się sport świetlicowy :warcaby , szachy , tenis stołowy.
    Za swoją  działalność w Ludowych Zespołach Sportowych został wyrózniony wieloma odznakami i medalami sportowymi m.in. "Zasłużony Działacz LZS" ,medal "Za zasługi w sporcie". srebrną i złotą odznaką "Zasłużony działacz kultury fizycznej",oraz Złotą Odznaką Honorową Zrzeszenia LZS - przez Świetokrzyskie i Małopolskie Zrzeszenie LZS.
    Jak również medalami i krzyżami państwowymi: - medalem 40-lecia , srebrnym krzyżem zasugi i złotym krzyżem zasługi.NOWY ZARZĄD KLUBU

Prezes - Ryszard Kopeć
Wice prezes - Marek Furtak

Skarbnik – Wojciech Janocha

Sekretarz – Krzysztof Bugaj

Od 1999r istnieje drużyna juniorów która powstała dzięki zaangażowaniu rodziców młodych zawodników jak i Urzędu Gminy

W 2000r. powstała drużyna trampkarzy starszych.
Drużyny młodzieżowe biorą udział w rozgrywkach MZPN w Krakowie, juniorzy w II lidze a trampkarze w grupie wydzielonej.
Seniorzy dwukrotnie od 2001 do 2005 roku awansowali do klasy „B” pierwszy raz w 2002 roku drugi raz w roku 2005r.
Trenerem drużyny seniorów ( od 2000r.) jest Ryszard Kopeć.
Trenerem drużyn młodzieżowych jest Krzysztof Bugaj.


                          
Zdjęcie z roku 2005 – Dzień Sportu w CharsznicyStoją od lewej: W. Janocha, R. Kopeć, T. Borgiasz, A. Smoliński, T. Karolczuk
W dolnym rzędzie: G. Smoliński, M. Mikołajczyk, G. Perek, P. Kostrzewa, P. Janczyk.


PRZEGLĄD 
DRUŻYN  LZS  I  LKS ,,SPARTAK" CHARSZNICA

Drugi od lewej Stanisław Konieczny , Zdzisław Kaława , Zbigniew Jarno ,
Jerzy Marzec , Franciszek Galas , T. Sokół , J. Strycharz , H. Kozioł, poniżej
E. Zemła , Zdz. Baradziej , Zdz. Kita.


Stoją od lewej; St. Konieczny , J. Smok , J. Peroń, M. Baradziej , W. Wito
J. Idzik , J. Marzec , leżą ; Zb.Jarno , Z. Małuch ,Cz. Nowak , M. Kozioł .


Od lewej: Wł.Pietrusiński , Zb. Sarwa ,A.Migas,J.Duszyc,J.Raczyński,
A.Mucha,J.Sokół,J.Marzec,M.Krzyżanowski,J.Cieślik.

Stoją od lewej: W.Pietryśiński ,Trepka,A.Migas,J.Tomczyk,Zdz.Libera,
Król,J.Raczyński,Smagała ,Gębala,Kałwa , Zdz.Kita .


Stoją od lewej: St.Zaręba,/trzeci -J.Idzik,J.Sławiec , Cz.Strycharz,
J.Kruszec,St.Król ,leżą Zdzisław Machejek ,J.Smok,Ed.Zemła.


Stoją od lewej : Zb.Jarno,Z.Mauch ,Machejek Zdzisław ,H.Kozioł ,
T.Sokół ,J.Idzik,A.Musiał ,Wł.Piertuśiński ,Cegła Janusz ,Zdzisław Baradziej ,
Sł.Smagała .

Stoją od lewj : Cz.Raczyński, Zdz.Kita ,Wł.Pietruśiński , St.Bazior ,
J.Peroń,klęczą od lewejJ.Marzec ,A .Musiał,M.Krzyżanowski,M.Włodarski
J.Cieślik ,R.Kubit.

Stoją od lewej : lek.med.Janusz Stachura ,J.Idzik,Jerzy Marzec ,M.Mazur,
Wł.Pietrusiński, A.Migas, w dolnym rzędzie , R.Kubit ,J.Raczyński ,W.Niemiec,
J.Błaut ,A.Król ,A.Musiał.

Stoją od lewej:W.Małodobry ,Stanecki,P.Skrzydlewski ,Krzysztof Bugaj,
Grzegorz Słaboń ,Mirosław Gryc ,klęczą K.Fidali ,Wolny M.Mijak,M.Wikira.

 

Stoją od lewej : Ryszard Kopeć, R.Wrzesień,J.Misztal,Rafał Wrzesień ,
M.Wrzesień,Lukasz Miernikowski ,K.Fidali ,Wojtek Janocha,klęczą J.Hajek
J.Pycia ,R.Tomczyk,G.Kłeczek,M.Kozłowski,Sebastian Nocoń.

 


Stoją od lewej:Ociepka,K.Fidali,J.Turek,J.Paczński,P.Stanecki,J.Misztal,
klęczą Mirosław Gryc ,P.Skrzydlewski,K.Cieślik,M.Bijak,M.Wikira .

Stoją od lewej: Jerzy Marzec,J.Miksztal,K.Cieślik,Wojtek Janocha ,K.Fidali
R.Tomczyk,R.Skrzydlewski,klęczą : Zbigniew Magiera ,G.Kłeczek,Janusz Miksztal
K.Miksztal,M.Witosiński,M.Kruszec.

 

Stoją od lewej ; K.Fidali,Ryszard Kopeć ,R.Pawłowski,P.Skrzydlewski,G.Kłeczek,
M.Prusek,R.Tomczyk,Wojtek Janocha,klęczą : drugi od lewej:M.Kruszec,M.Kozłowski,
Janusz Miksztal,Robert Skrzydlewski.


Stoją od lewej :Wojtek Janocha,M.Wikira,J.Miksztal,P.Stanecki,P.Skrzydlewski,

 

Stoją od lewej: Zbigniew Magiera,Wojtek Janocha,J.Miksztal,G.Kłeczek,K.Fidali,
P.Skrzydlewski,M.Wikira.W dplnym rzędzie: K.Cieślik,Roiberd Skrzydlewski,
Janusz Miksztal ,Ryszard Kopeć, Marek Kruszec,Krzysztof Miksztal.


           Spotkanie zawodnmików po latach - rok 2000

Stoją od lewej :Andrzej Peroń.R.Kubit,Marek Furtak,Janusz Cieślik,Krzysztof Bugaj,
Wł.Pietruślinski,Zdzisław Baradziej,klęczą:M.Bijak,W.Rdes,J.Raczyński,J.Duszyc,
J.Turek,J.Smok(z chorągiewką ) i Zenon Małuch.

Drużyna SENIORÓW LKS „Spartak” Charsznica 2007

 

Drużyna JUNIORÓW   LKS „Spartak” Charsznica  2007

 

Drużyna TRAMPKARZY   LKS „Spartak” Charsznica   2007

 

Drużyna TRAMPKARZY MŁODSZYCH   LKS „Spartak” Charsznica  2007

 


    Drużyna piłki nożnej reprezentująca szkołę podstawową w Charsznicy, która w  Mistrzostwach Szkół Podstawowych  woj. kieleckiego zajeła III miejsce ( druga połowa lat osiemdziesiątych )

Stoją od lewej ; Żebrak ,Wolny ,Słaboń, Bijak ,Miksztal J.Kłeczek , Błaut ,Wątor ,
Nazarowski ,Żaba ,Niewiara , Cieśliński ,Perek.
Na dole opiekunowie ; Kryustyna Rusek - Nauczyciel - wychowania fizycznego
Jerzy  Marzec -  instruktor piłki nożnej

   

Preoń Andrzej
Instruktor sekcji ciężarów

   

Zawody odbywające się w Działoszycach od prawej Peroń Andrzej z M. Charsznicy
 
 
 
Fot. 1975r. Soska Ryszard , Żur Zbigniew , Błałt Wiesław , Walczak Zdzisław

C.D.N.

Uprzejmie prosi się o ewentualną informację co do uzupełnienia wymienionych nazwisk, imion jak i też o ciekawe zdjęcia .

 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys