Odwiedziło nas

Dziś16
W tym tygodniu1036
Od otwarcia strony714509

 
 
 
Straż Pożarna
 
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE DZIAŁAJĄCE NA TERENIE GMINY CHARSZNICA

    Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o Ustawę o ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Koszty wyposażenia, utrzymania , wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej w myśl art.32.1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponosi gmina.
    Na terenie gminy Charsznica działa 14 jednostek,oraz dwie orkiestry dęte , Hejnał z Chodowa oraz Tempo z M.Charsznicy.Ochotnicze Straże Pożarne czuwają nad bezpieczeństwem i przeciwdziałają zagrożeniom wynikajacym z nieszczęśliwych zdarzeń losowych.
    Zgodnie z nazwą Ochotnicza Straż Pożarna to organizacja , w której uczestnictwo jest dobrowolne. Celem jej działania jest przede wszystkim zorganizowanie i wyszkolenie oddziału strażackiego. Jednostki OSP mają duże znaczenie w środowisku wiejskim , gdzie często jako pierwsze docierają do zdarzenia.
 
 
 

  • Zarząd  Oddziału Gminnego ZOSP RP:

Lp.
Funkcja
Imię i nazwisko Miejscowość
 1. Prezes Stanisław Żaba Ciszowice
 2.  
 3. Wiceprezes Jan Żebrak Tczyca
 4. Wiceprezes Andrzej Pietrzyk Swojczany
 5. Komendant gminny Ryszard Rosa Podlesice
 6. Sekretarz Henryk Mucha Chodów
 7. Skarbnik Stanisław Niewiara Jelcza
 8. Członek prezydium Włodzimierz Machejek Chodów
 9. Członek Kwiatkowski Wiesław Dąbrowiec
10. Członek Libera Wiesław Uniejów Rędziny
11. Członek Majchrowski Jan Marcinkowice
12. Członek Raj Henryk Uniejów Kolonia
13. Członek Osmęda Stanisław Uniejów Kolonia
14. Członek Mucha Marian Szarkówka
15. Członek Perek Tadeusz Witowice
16. Członek Grządziel Jan Wierzbie
17. Członek Regucki Jan Swojczany


  • Komisja Rewizyjna Oddziału Gminnego ZOSP  RP:

Lp.  Funkcja   Imię i nazwisko Miejscowość
 1. Przewodniczący
Maj Józef
Swojczany
 2. Sekretarz Pałka Andrzej M.Charsznica
 3. Członek Seweryn Jerzy Ciszowice

 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys