Odwiedziło nas

Dziś211
W tym tygodniu211
Od otwarcia strony706500

 
 
 
Osp Tczyca

               

Ochotnicza Straż Pożarna Tczyca
pta 32-250 Charsznica 
woj. małopolskie

Zarząd:


Obecnie w skład OSP wchodzi 23  czynnych członków:

- 15 wspierających oraz jeden członek honorowy

Od 2005 roku jednostrka OSP  w   KSRG

 • 2 kierowców
 • 4 dowódców sekcji
 • 2 ratownik przedmedyczny
 • 4 pilarzy
 • 12 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
 • 15 radiotelefonistów , wszyscy po przeszkoleniu BHP

Jednostka dysponuje Strażnicą położoną w  Tczycy, z jednym boksem garażowym  i dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi, punktem dowodzenia , salą tradycji, świetlicą ,

 • Samochód  bojowy - STAR  244  GBM
 • Samochód ciężarowy SKW , Star 266

oraz pozostałym sprzętem pożarniczym niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej:

- 1 pilarka spalinowa
- 1 motopompa do wody czystej,
- 1 motopompa szlamowa do wody brudnej,

SYSTEM  SELEKTYWNEGO  WYWOŁYWANIA

- 1 radiostacja bazowa
- 1 radiostacja samochodowa
- 1 radiostacja nasobna

Jednostka OSP TCZYCA założona została w 1921r. na bazie istniejącej wcześniej formacji prywatnej dziedzica Tczycy pana Dąbskiego Tadeusza.
    Od początku swego istnienia była jednostką bardzo aktywną. Początkowo jako remiza służyła zwykła drewniana szopa w której stał wóz drabiniasty z podręcznym sprzętem gaśniczym w postaci bosaków, wiader, wideł itp.
    W połowie lat 30-tych oddano do użytku nowy budynek drewniany, a w niedalekiej odległości od  niego wykopano i wymurowano zbiornik na wodę o pojemności około 45 tys. litrów wody.
    Czas II wojny światowej to okres działalności konspiracyjnej wielu członków straży, jak też ciągłe zabiegi o unowocześnianie posiadanego sprzętu. Dobitnym tego przykładem było sprowadzenie z Warszawy  w 1943r. moto-pompy dzięki staraniom druha Idziego Borgiasza bez wiedzy i zgody władz okupacyjnych co groziło poważnymi konsekwencjami.
    Po wojnie rozpoczął się dalszy proces unowocześniania jednostki. 14 VIII 1949r. przekazano do użytku nową murowaną remizę wraz z placem wokół niej. W 1954r. jednostka OSP w TCZYCY otrzymała samochód marki STAR 20 skrzyniowy z beczką na wodę który służył do roku 1965.
    W wyniku   zmieniających się potrzeb ludności w 1971r. podjęto uchwałę o konieczności wybudowania nowego budynku remizy. Obiekt wzniesiono i oddano do użytku 5VII 1975r. W tym dniu jednostka OSP otrzymała też kolejny wóz bojowy marki „Żuk”. 
    Na przestrzeni kolejnych lat prowadzono prace wokół budynku m.in. wybudowano wiatę taneczną, wykonano ogrodzenie.
    Jesienią 1991r. podjęto się wykonania sztandaru jednostki, który to sztandar uroczyście poświęcono i wprowadzono 6 VII 1992r., a z kolei 30 V 1993r. w skład  wyposażenia wszedł samochód pożarniczy marki STAR 244 rok budowy 1986 pozyskany ze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie w ramach owocnej współpracy i wymiany doświadczeń.
    W 1994r. rozpoczęto rozbudowę istniejącej remizy o dodatkowe skrzydło. Rozbudowę zakończono w 1997r. W dalszym ciągu nie ustawaliśmy w dążeniu do doskonalenia wyszkolenia naszych członków jak tez podniesienia naszych możliwości operacyjnych. Efektem tego było po kilku latach starań włączenie w lutym 2003r naszej jednostki do KRS-G i uzyskanie przez członków szeregu specjalności m.ion. pilarzy , operatorów sprzętu, dowódców, ratowników medycznych, radiotelegrafistów. Udało się tez nieodpłatnie pozyskać z BOR  w Warszawie samochód m-ki Star 266 ciężarowy, który wkrótce przystosowaliśmy do możliwości zimowego odśnieżania dróg.
    Do chwili obecnej co roku dzięki przynależności do KSR-G prowadzimy modernizację sprzętu i uzbrojenia osobistego m.in. zainstalowano w naszej jednostce system selektywnego wywoływania, zakupiono specjalne ubrania ochronne i nowoczesne hełmy bojowe, zakupiono radiotelefon nasobny.
    Jednostka liczy obecnie 23 strażaków. Średnia wieku wynosi 35 lat z czego 10 jest poniżej 25 roku życia , oprócz tego mamy 6 kandydatów w wieku od 16 do 18 roku życia. Spośród strażaków czynnych 17 posiada prawo jazdy, w tym:  z kat. „C” jest 12, z kat. „D” jest jeden, reszta posiada prawo jazdy kategorii „B”. Prowadzimy prace z MDP czego owocem jest uczestnictwo młodzieży w zawodach sportowych i uroczystościach jakie maja miejsce na terenie naszej gminy.
    Jednostka nasza angażuje się również nie tylko w sprawy czysto strażackie, prowadzimy również na miarę naszych skromnych możliwości opiekę nad zabytkowymi figurkami w centrum Tczycy, organizujemy uroczystości związane z osobą ś.p. Jana Pawła II , święta patriotyczne 3 maja każdego roku  bierzemy czynny udział w obchodzeniu śiąt Bożego Ciała i Wielkanocy.
    Obecnie dzięki składkom mieszkańców Tczycy podczas zbiórki na kalendarze zakupiliśmy hełmy ozdobne , które mają uświetnić nasz udział w uroczystościach, a był to postulat mieszkańców, aby nawiązać do dawnych tradycji i wyglądu strażaków
    Według ocen i kontroli sprawności przeprowadzanych przez Komendę Powiatową PSP jak również Zarząd Gminny OPS jednostka nasza jest bardzo dobrze przygotowana do prowadzenia działań bojowych.
    Członkowie OSP Tczyca uczestniczą w kursach organizowanych przez Komendę Powiatową PSP w Miechowie i 50 procent ma więcej niż kurs podstawowy.

Finansowanie jednostki

Jednostka OSP Tczyca jest finansowana z kilku źródeł:

 • a)     dotacje  z Urzędu  Gminy w Charsznicy otrzymywane za pośrednictwem Zarządu Gminnego OSP w Charsznicy
 • b)    dotacje celowe z KG PSP w ramach KSRG( ostatnio 3600zł/rok)
 • c)     wynajmowanie jednego lokalu w budynku remizy na sklep
 • d)    ewentualne wynajmowanie sali na uroczystości rodzinne dla mieszkańców
 • e)     rozprowadzanie kalendarzy strażackich
 • f)      drobne darowizny od osób prywatnych
 • g)     składki druhów w formie pieniężnej
 • h)      praca w czynie społecznym


 
 
OSP Tczyca . Zbiorcze zdjęcie z gośćmi . Walne zebranie - 2005 rok
 

 

Strażacy OSP Tczyca pod remizą po Św. Floriana  - 1999 rok
 
 
 
 OSP Tczyca podczas zabezpieczenia przyjazdu Papieża Jana Pawła II w Starym Sączu

 

 Jednostka OSP Tczyca przed obchodami Św. Floriana - maj 1998 rok

 

 Od lewej ;  Adam Borgiasz , Wojciech  Maj , Zbigniew Moskwa , Krzysztof Zegarek , Tomasz Czerwik
Antoni Górecki , Florian Widacha , Rafał Popiel, Wojciech Kałwa, Jerzy Żegarek, Mariusz Wolny, Andrzej Kita
 
 
 
Strażaki przy ołtarzu Bożęgo Ciała pod remizą - 2004 rok.
 
 
 
 
 
 
 
Strażacy przed wyjazdem na Błonia do Krakowa - 16.08.2002 rok
 
 
 
Sekcja OSP w Krakowie na pielgrzymce Jana Pawła II - 16.08.2002 rok

 

Kraków ,, Błonia " Wizyta Ojca Świętego - 16.08.2002 rok
Spotkanie z premierem R.P Jerzym Buskiem

Od lewej Ryszard Kruszec. Stojąod lewej ; Arkadiusz Musiał , Adam Magiera , Andrzej Kita , Jakub Kruszec ,
Tomasz Czerwik , Wojciech Kałwa , Adam Borgiasz  oraz z brodą Kazimierz Magiera

 
 
Strażacy u Kard. Macharskiego na opłatku - 2005 rok -dh. Adam Borgiasz

                            
 
Zawody strażackie - 2001 rok

Naczelnik OSP Stanisław Popiel w wodzie po wygranej konkurencji
 
 
Wóz bojowy OSP Tczyca podczas odsypywania dróg gminnych - zima 1998/1999 rok
 

 
 
 
 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys