Odwiedziło nas

Dziś218
W tym tygodniu218
Od otwarcia strony706507

 
 
 
Osp Marcinkowice
                           

Ochotnicza Straż Pożarna Marcinkowice
32-250 Charsznica

woj. małopolskie

Skład Zarządu :

Prezes
- Brożek Robert
Naczelnik- Majchrowski Jan
Z-ca Naczelnika- Bogusz Włodzimierz
Sekretarz - Magiera Łukasz
Skarbnik- Wydymus Czesław
Gospodarz- Bielecki Sławomir
Członkowie zarządu 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
 
Członkowie komisji 

Obecnie w skład OSP wchodzi .....  czynnych członków:

  • 2 kierowców
  • 2 dowódców sekcji

Jednostka dysponuje Strażnicą położoną w Marcinkowicach, z jednym boksem garażowym ,świetlicą .

  • Samochód osobowy m-ki Żuk

oraz pozostałym sprzętem pożarniczym niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej:

- 1 motopompa do wody czystej,
- 1 radiostacja samochodowa,

HISTORIA

Ochotnicza Straż Pożarna w Marcinkowicach powstała w 1947 roku dzięki incjatywie Stanisława Gomułki
oraz Zdzisława Bogusza .
Na pierwszym zebraniu wybrano władze :

Zarząd w składzie ;

Prezes          -  Nocoń Eugeniusz
Komendant   -  Oleksy Mieczysław
Kasjer           -  Jesień Władysław
Gospodarz    -  Gomułka Stanisław

Wówczas podjęto uchwałę wybudować strażnicę , gdzie strażacy rozebrali walącą się stodołe z majątku
po byłym dziedzicu  i z tego materiału wybudowali pierwszą remizę. 20.02.1948 roku na walnym zgromadzeniu
wybrano kolejne władze :

Zarząd w składzie :

Komendant                                      - Wydymus Aleksy
Z-ca d/s Kulturym i Oświaty              - Oleksy Józef
Z-ca d/s technicznych                       - Magiera Jan
Sekretarz                                          - Peroń Stanisław
Członkowie                                      - Pypno Henryk
                                                         - Słomka Józef
                                                         - Wydymus Józef
Przewodniczący Kom.Rewizyjnej  -JesieńWładysław
Członkowie                                      - Bogusz Jan
                                                         - Bogusz Stanisław
Rezerwa                                           - Słomka Stanisław
                                                         - Bogusz Bolesław

W dniu 12.11.1948 roku O.S.P. Marcinkowice została wciągnięta do rejestru Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych - Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie pod Nr. 977 . W tym też czasie powstało kółko teatralne , które prowadził druh Oleksy Mieczysław . Wystawiono wiele sztuk międezy innymi,, Grube Ryby  " . Dochód uzyskany z tej działalności pozwolił  na zakup umundurowaniawyjściowego  a takżę pierwszego sprzętu  p.poż. t.j.wiader , bosaków , tłumnic  a jako środek alarmujący , duży dzwonek . Po żmudnych staraniach w 1950 roku zakupiono z kopalni Sosnowiec ręczną pompę . Z uwagi na zwartą zabudowę naszej wioski , aby skuteczniej przeciwstawić się zywiołowi , wybudowaliśmy trzy zbiorniki wodne , które zostały rozmieszczone w najbardziej zagęszczonej zabudowie . Remiza długo nie posłużyła , gdzyż była budowana ze staregomateriału, wymagała remontu . Dokupiono drzewo , eternit i w 1958 roku przebudowano na nową remizę.
W tym też roku została zakupiona syrena . Następnie  w 1960 roku zakupiono motopompę.
         Na walnym zebraniu  w 1966 roku podjęto  uchwałę dotyczącą budowy nowej remizy murowanej . Został gromadzony własny piasek a uzyskane pieniądze zzabaw wiejskich za , które kupiliśmy 15 tysięcy  sztuk cegły i cement z którego zrobiono 3 000 sztuk pustaków. Następnie przy pomocy Gromadzkiej Rady Narodowej i Gminnej Spółdzielni ,,S CH" wybudowano budynek - remizę i pomieszczenie na sklep.Budynek ten nie był jeszcze wykończony, aleuroczyste przekazanie odbyło się w dniu 11.07.1971 roku. Dochód uzyskany z uroczystego przekazania  , pozwolił na zakup desek na podłogę , ławki , stoły .Zbiorniki wodneuległy dewastacji przez warunki atmosferyczne . Dlatego w 1973 roku odnowiono ,pogłębiono jeden zbiornik , który służy do tej pory mieszkańcą nie tylko w razie pożaru , ale także czerpanowodę przy budowie, podlewaniu gruntów rolnych , poju płodów rolnych . Aby poczynić starania o samochód , trzeba było wybudować pomieszczenie na garaż. Wobec powyższego rozebraliśmy stary budynek po zlewni mleka .Zakupiliśmy stal zbrojeniową, cement i jak zwykle własnymi strażackimi siłami wybudowa;iśmy garaż ,
 który został połączony z remizą. Dach remizy wymagał również remontu , gdyż był pokryty papą i przeciekał.Dlatego też  cały budynek w 2000 roku został pokryty blachą.
        W 2001 roku doprowadziliśmy wodę z głównego ujęcia do remizy. Wszystko to zawdzięczamy dzięki Zarządowi Gminnemu Związku  Ochodniczych Straży Pożarnej i Pana Wójta Jana Żebraka. Następnie zakpuliliśmy samochód osobowy m-ki ,,Żuk " i przystosowali do celów p.poż. W dniu 13 lipca 2003 roku odbyła się uroczystośc 55 lecia O.S.P. atakżę poświęceniei przekazanie samochopdui garażu . W 2004 roku wyrównaliśmyteren pod boisko sportowe a 2005 roku wstawiono bramkii i posiano trawę.
 Drużyna nasza brała udział w rozgrywkach Strażackiej  Ligi Halowej  w piłce nożnej zdobywając cztery puchary  w tym jeden króla strzelców .
       Jednostka nasza zawsze bierze aktywnie  udział w różnych uroczystościach strażackich , kościelnych jak i państwowych.

 


 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys