Odwiedziło nas

Dziś213
W tym tygodniu213
Od otwarcia strony706502

 
 
 
Osp Charsznica
                           

 

Ochotnicza Straż Pożarna w M .Charsznicy
ul. Kolejowa 20 ,
pta 32-250 Charsznica
woj. małopolskie 
tel. 041 38-36-621
NIP - 659-13-87-375

Zarząd:

Prezes
- Pałka Andrzej
Naczelnik - Sobczyk Marcin
Z-ca naczelnika - Żaba Łukasz
Sekretarz i kronikarz - Pałka Andrzej
Skarbnik - Fugas Bronisław
Gospodarz - Kubit Marcel
Członkowie zarządu - Żaba Stanisław
- Sobczyk Ryszard
- Raj Henryk
- Żur Krzysztof
 - Dulba Stanisław 

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący
- Kwiecień Włodzimierz
Członkowie komisji: - Warchala Marcin
- Pietrusiński Przemysław

Obecnie w skład OSP wchodzi 81   członków:

  • 2 kierowców
  • 2 dowódców sekcji
  • 1 ratownik przedmedyczny
  • 2 pilarzy
  • 7 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
  • 8 członków honorowych
  • 18 członków oskiestry Dęntej ,,Tempo "

Jednostka dysponuje Strażnicą położoną w M. Charsznicy przy ul. Kolejowej 20, z dwoma boksami garażowymi i dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi, punktem dowodzenia , salą tradycji, świetlicą ,

  • Samochód bojowy - ciężarowy Star 244
  • Samochód osobowy LUBLIN

oraz pozostałym sprzętem pożarniczym niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej gotowości bojowej:

- 2 pilarki spalinowe,
- piła do cięcia betonu i stali,
- agregat prądotwórczy plus sprzęt oświetleniowy,
- 1 motopompa do wody czystej,
- 1 motopompa szlamowa do wody brudnej,
- 3 radiostacje nasobne,
- 2 radiostacje samochodowe,

- 1 radiostacja bazowa,
-  wyposażenie osobiste członków OSP
- 1 kuchnia polowa

KRÓTKA   HISTORIA

20 czerwiec 1982 r. powstanie OSP Charsznica z incjatywy ks. Ludwika Michalika i przy wydatnej pomocy dh. Raj Adolf , Sobczyk.........     i Naczelnika Gminy Stanisława Szpunar .

Sład  pierwszego Zarządu i Komisji Rewizyjnej

  1.Sitko Andrzej                - Prezes
  2.Misztal Józef                 - Naczelnik
  3.Krzyżanowski Bogdan   - z-ca Naczelnika
  4.Ks.Michalik Ludwik       - gospodarz
  5.Mucha Michał               - Sekretarz
  6.Naziemiec Henryk        - Skarbnik
  7.Janus Henryk                -  członek Zarządu
  8.Garus Ryszard               - członek Zarządu
  9.Raj Adolf                       - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
10.Kwiecień Andrzej          - członek Komisji Rewizyjnej
11.Pałka Andrzej                - członek Komisji Rewizyjnej

1984 rok - budowa garażu  w czynie spolecznym . Do dyspozycji OSP oddano budynek administracyjny po Zakładzie Jajczrsko - Drobiarskim , gdzie urządzono świetlicę i biuro OSP.5 sierpnia 1984 roku dokonano uroczystego przekazania samochodu bojowego m-ki Star . O.S.P. otrzymała samochód bojowy dzięki zaangażowaniu i wsparciu  P. Zbigniewa Nowickiego.1984 -1994 roku członkowie O.S.P Charsznica aktywnie uczestniczą w życiu miejscowej społeczności, podejmują wiele działań statutowych,pozyskują fundusze ,przeznaczając je na zakup wyposażenia świetlicy , umundurowania , utrzymania budynku.
1994 roku powstaje zamysł budowy nowej remizy . gdzie powstaje Społeczny  Komitet Budowy w składzie ;

1. Sobczyk Ryszard - przewodniczący
2. Żaba Stanisław    - z-ca przewodniczącego
3. Raj Adolf               - z-ca przewodniczącego
4. Fugas Bronisław   - skarbnik
5. Pałka Andrzej       - sekretarz
6. Janus Henryk       - członek
7. Kulczyk Ryszard   - członek
8. Żur Zbigniew         - członek
9. Misztal Józef         - członek

Pomysł budowy nowej remizy został zaakceptowany przez Radę Gminy i Wójta Gminy P. Jana Żebraka . Podjęto starania o wykonanie planu budynku . Do pomysłu budowy przyczynił się rodak ówczesny Komendant Główny Państwowej  Straży Pożąrnej gen. Feliks Dela ,który szybko stał się patronem tego zamierzenia
1994-1999 roku trwają prace projektowe . Następnie rozpoczyna się budowa. Wśród strażaków trwa dużę zaangażowanie w budowie ( prace ziemne ) , zworzenie materiałó budowlanych , rozładunek .
4 lipca 1999 roku uroczyste przekazanie nowej remizy i nowego samochodu bojowego . Budynek zostaje przekazany do dyspozycji O.S.P. Charsznica na podstawie umowy użyczenia do roku 2015 . Od tej chwili służy ochotnikom i miejscowej ludności . Odbywają się różnego rodzaju imprezy ; szkolenia dla rolników , sesje Rady Gminy , przeglądy kolędnicze , bale sylwestrowe , spotkania z posłami m.in. Jarosławem Kalinowskim , Bogdanem Pękiem , Wiesławem Wodą , Andrzejem Lepperem , Bronisławem Ciesielskim , Kazimierzem Chrzanowskim.
10.10.1997 roku decyzją Komendanta Głównego P.S.P Ochotnicza Straż Pożarna zostaje włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - gaśniczego , która działa dodnia dziśiejszego                                                                                    

 

Sala taneczna budynku OSP .
Gospodarz Ryszard Kulczyk
kier.
041  3836134  po 14.00  lub 507-235-567

 

Drużyna z dziećmi w trakcie zawodów strażackim na stadione SPARTAK w M. Charsznicy ( 2005 rok )

   

 
Święty Florian usytułowany przy kościele parafialnym w M. Charsznicy 
             
 
 
Przekazanie samochodu bojowego dla jednostki ( 05.07.1984 rok )

 
 
Naczelnik OSP Józef Misztal po przyjęciu samochodu bojowego ( 05.07.1984 rok )

   
 
Budowa remizy OSP ( obok istnejący stary budynek OSP )

 

W trakcie budowy remizy
 
 

Fota przed wmurowaniem kamienia węgielnego. Skład : 

 
Msza święta z intencji wmurowania kamienia węgielnego ( 1997 rok )


Defilada z okacji wmurowania kamienia węgielnego ( 1997 rok )
 
 
Msza świeta z okazji oddania do użytku remizy  ( 04.07.1999 rok )
 
 
Odznaczenie medalem Komendanta Gminnego Adolfa Raja przez Komendanta Głównego PSP generała Feliks Dela
 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys