Odwiedziło nas

Dzi¶211
W tym tygodniu211
Od otwarcia strony706500

 
 
 
Osp Swojczany
 

Ochotnicza Straż Pożarna Swojczany

32-250 Charsznica
woj. małopolskie

Zarz±d:

Prezes
- Pietrzyk Andrzej
W-ce Prezes - Maj Marcin
Naczelnik - Maj Jarosław
Z-ca Naczelnika - Pietrzyk Grzegorz
Sekretarz - Maj Józef
Skarbnik - Bogusz Henryk
Gospodarz - Bogusz Paweł
- Maj Andrzej
Członkowie Zarz±du ------

Komisja Rewizyjna:

Przewodnicz±cy ------
Członkowie komisji:
------

Obecnie w skład OSP wchodzi ..............  czynnych członków:

  • 2 kierowców
  • 2 dowódców sekcji

Jednostka dysponuje Strażnic± położon± w Swojczanach, z jednym boksem garażowym ,¶wietlic± .

  • Samochód osobowo-ciężarowy Mercedes

oraz pozostałym sprzętem pożarniczym niezbędnym do zapewnienia odpowiedniej gotowo¶ci bojowej:

- 1 motopompa do wody czystej,
- 1 radiostacja samochodowa,

 

 

 
 

© 2020 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys