Odwiedziło nas

Dziś52
W tym tygodniu831
Od otwarcia strony595091

 
 
 
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
 

         Gminne Ośrodeki Pomocy Społecznej w Charsznicy, Książu Wielkim oraz Kozłowie przystąpiły do realizacji projektu"Uwierz w siebie" - aktywizacja społeczno zawodowa osob bezrobotnych , kliientów GOPS-ów  Charsznica, Kozłów, Książ Wielki. Jest to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 z Priorytetu VII , Działania 7.1  Promocja integracji społecznej, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

     Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego .

      Głównym celem projektu jest zwiększenie aktywności zawodowej  i społecznej osób bezrobotnych i pozostających bez pracy, będących długotrwale klientami pomocy społecznej. Zakłada on zaoferowanie kompleksowego i zintegrowanego programu wsparcia dla osób korzystających z pomocy społecznej.Obecnie zakończył się  kurs obsługi kasy fiskalnej oraz szkolenie z zakresu BHP dla szesnastu oób.Natomisat dla młodzieży szkolnej rozpocznie się w najbliższym czasie kurs tańca, kurs karate, oraz kurs komputerowy .W ramach projektu uruchomione zostanie : CENTRUM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Tczycy.

CENTRUM oferuje bezpłatnie:
- porady prawnika , psychologa , doradcy zawodowego
- stanowiska komputerowe z internetem
- korzystanie z urządzeń biurowych ( xsero, fax )
- wszelką pomoc w sprawach życiowych i zawodowych

     Wszelkie informacje o projekcie uzyskać można w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Charsznicy pod telef. 041 3836003 lub osobiście ul.Kolejowa 20 oraz w GOPS-ach w Książu Wielkim i Kozłowie .

 
 

© 2019 Charsznica.info
Webmaster - Sołtys